Το τεστ είναι ειδικά φτιαγμένο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχολεία